Regulamin 艣wiadczenia us艂ug przez Gastro Monkey

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
  1. W艂a艣cicielem serwisu internetowego dost臋pnego na stronie internetowej https://gastromonkey.pl/ jest Jakub Mazurowicz, prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 GASTRO MONKEY Jakub Mazurowicz, z siedzib膮 przy ul. Traktorowej nr 170 w 艁odzi, NIP: 7262681306, REGON 386394913 zwana dalej GASTRO MONKEY.
  2. GASTRO MONKEY 艣wiadczy us艂ugi na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 umowy zawartej z Klientem r贸wnie偶 w wypadku zam贸wie艅 dokonywanych mailowo lub telefonicznie a jego akceptacja jest warunkiem dokonania zam贸wienia. Z艂o偶enie zam贸wienia jest jednoznaczne z akceptacj膮 tre艣ci Regulaminu.
  3. GASTRO MONKEY przyjmuje zam贸wienia od poniedzia艂ku do niedzieli w godzinach 9-19. W tych samych godzinach prowadzona jest r贸wnie偶 bie偶膮ca obs艂uga Klient贸w. Kontakt z GASTRO MONKEY jest mo偶liwy pod adresem poczty elektronicznej zam贸wienia@gastromonkey.pl oraz pod numerem telefonu 883聽189 107.
 2. PRZEDMIOT UMOWY
  1. GASTRO MONKEY oferuje us艂ugi polegaj膮ce na przygotowywaniu i dostarczaniu pod wskazany adres zestawu posi艂k贸w (ka偶dy zestaw sk艂ada si臋 nast臋puj膮cych posi艂k贸w: 艣niadanie, podobiadek, obiad, podwieczorek, kolacja) zam贸wionych przez Klienta na podstawie wybranej przez niego oferty obejmuj膮cej okre艣lony rodzaj diety, plan 偶ywieniowy i standard kaloryczny i wskazanie okresu trwania umowy.
  2. Ka偶dy posi艂ek jest zapakowany w oddzielne, szczelnie zamkni臋te opakowania oraz posiada etykiet臋, na kt贸rej znajduje si臋 nazwa posi艂ku. Ka偶dy zestaw posi艂k贸w spakowany jest w papierow膮 torb臋 ekologiczn膮, opisan膮 rodzajem planu 偶ywieniowego oraz adresem Klienta.
  3. Posi艂ki spakowane w czarne pojemniki nadaj膮 si臋 do podgrzania wy艂膮cznie w kuchenkach mikrofalowych (przed podgrzaniem nale偶y usun膮膰 foli臋 ochronn膮). Przezroczyste pojemniki (butelki, kubki) nie nadaj膮 si臋 do podgrzewania w jakikolwiek spos贸b. Wszystkie posi艂ki nale偶y przechowywa膰 w temperaturze 2-6 stopni Celsjusza.
  4. GASTRO MONEY nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niespe艂nienie oczekiwa艅 Klienta w kontek艣cie zamierzenia osi膮gni臋cia przez niego w wyniku dokonania zam贸wienia okre艣lonych efekt贸w zdrowotnych, dietetycznych, sportowych i innych podobnego rodzaju.
  5. GASTRO MONKEY nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne szkody lub krzywd臋 wynikaj膮c膮 z niepoinformowania przez Klienta o okoliczno艣ciach, o kt贸rych mowa w pkt 3.2 chyba, 偶e szkoda lub krzywda wynika z winy umy艣lnej.
  6. Promocje – w przypadku promocji organizowanej centralnie przez Gastro Monkey inne upusty i rabaty dost臋pne u naszych Partner贸w nie 艂膮cz膮 si臋.
 3. ZAM脫WIENIE
  1. Klient dokonuje zam贸wienia poprzez wype艂nienie formularza dost臋pnego na ww. stronie internetowej oraz klikni臋cie przycisku KUPUJ臉 I P艁AC臉, mailowo lub telefonicznie. Dokonanie zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z zawarciem umowy. Umowa zawarta jest na czas okre艣lony i obowi膮zuje przez wskazan膮 przez Klienta w zam贸wieniu liczb臋 dni, nie mniejsz膮 ni偶 1. W czasie obowi膮zywania umowy, nie mo偶na jej wypowiedzie膰 z zastrze偶eniem pkt 6.
  2. Przy dokonywaniu zam贸wienia Klient zobowi膮zany jest poda膰 wszystkie informacje niezb臋dne do jego realizacji, w szczeg贸lno艣ci:
   • imi臋 i nazwisko oraz ew. imi臋 i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru zam贸wienia,
   • adres zamieszkania oraz dok艂adny adres dostawy (je艣li jest inny ni偶 adres zamieszkania) wraz z informacjami przydatnymi do realizacji zam贸wienia, np. nr klatki, pi臋tra, kod do domofonu (patrz pkt 5.2),
   • telefon kontaktowy oraz adres e-mail,
   • wybrany rodzaj diety, plan 偶ywieniowy oraz standard kaloryczny,
   • czas trwania umowy,
   • dat臋 pierwszej dostawy (ew. harmonogram dostaw, je艣li dostawy maj膮 nast臋powa膰 bez zachowania ci膮g艂o艣ci) oraz preferowan膮 godzin臋 dostawy,
   • dane konieczne do wystawienia faktury VAT, je偶eli Klient oczekuje jej wystawienia,
   • informacje o wszystkich produktach i sk艂adnikach spo偶ywczych, kt贸re nie mog膮 鈥 ze wzgl臋du na stan zdrowia Klienta (w szczeg贸lno艣ci choroby lub inne dolegliwo艣ci, alergie, nietolerancje pokarmowe, itp.), jego preferencje smakowe lub z innego powodu – by膰 wykorzystywane w przygotowywanych posi艂kach. W braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia z powy偶szych powod贸w, Gastro Monkey uprawnione jest do odmowy przyj臋cia zam贸wienia, o czym niezw艂ocznie poinformuje Klienta.
  3. Zam贸wienia mo偶e dokona膰 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz 鈥 w przypadku os贸b prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej 鈥 osoba uprawniona do samodzielnego zawierania um贸w w imieniu tych podmiot贸w. Dokonuj膮c zam贸wienia Klient o艣wiadcza, 偶e jest w pe艂ni uprawniony do jego dokonania.
 4. P艁ATNO艢膯
  1. Korzystanie z us艂ug GASTRO MONKEY jest p艂atne wg cennika zamieszczonego na ww. stronie internetowej. Podane ceny zawieraj膮 podatek VAT. Koszt dostawy jest wliczony w cen臋 zestawu w przypadku:

Strefa I – patrz Strefy dostaw https://gastromonkey.pl/mapa-dostaw/,

Strefa II dop艂ata + 5 z艂 / dzie艅 (w ramach jednej op艂aty do 3 zestaw贸w na jeden adres lub za ka偶d膮 dostarczon膮 paczk臋) dotyczy patrz Strefy dostaw https://gastromonkey.pl/mapa-dostaw/.

Strefa III dop艂ata + 9 z艂 / dzie艅 (w ramach jednej op艂aty do 3 zestaw贸w na jeden adres) dotyczy patrz Strefy dostaw https://gastromonkey.pl/mapa-dostaw/,

Koszt dostawy do miejscowo艣ci nie uwzgl臋dnionych w strefie dostaw ustalany b臋dzie indywidualnie z Klientem.

  1. Zap艂aty za zam贸wienie Klient dokonuje za ca艂y okres obowi膮zywania umowy w jeden z poni偶szych sposob贸w:
   • na rachunek bankowy prowadzony przez Nest Bank nr 42 2530 0003 2059 1067 8250 0001 w terminie do 48 godzin od chwili dokonania zam贸wienia.
   • za po艣rednictwem p艂atno艣ci natychmiastowych „Przelewy 24”
   • got贸wk膮 z tym, 偶e paragon zostanie wystawiony w kolejnym dniu roboczym po uiszczeniu zap艂aty i przekazany przy dostawie.
  2. Zam贸wienia, dla kt贸rych zaksi臋gowano wp艂at臋 na rachunku bankowym GASTRO MONKEY lub otrzymano potwierdzenie przelewu tw dzie艅 roboczy do godziny 12 b臋d膮 realizowane od nast臋pnego dnia roboczego nast臋puj膮cego po wyst膮pieniu ww. zdarze艅. W innych wypadkach zam贸wienia b臋d膮 realizowane od drugiego dnia roboczego nast臋puj膮cego po dniu, w kt贸rym te zdarzenia nast膮pi艂y.
  3. W razie op贸藕nienia w p艂atno艣ci GASTRO MONKEY upowa偶nione jest do wstrzymania (bez konieczno艣ci sk艂adania odr臋bnego o艣wiadczenia) wykonywania umowy do czasu uiszczenia p艂atno艣ci.
 1. DOSTAWA
  1. Dostawa zam贸wienia odbywa si臋 w godzinach 17.00 – 01.00 dnia poprzedzaj膮cego dzie艅 zam贸wienia – dla Klient贸w ze Strefy 1 (patrz Strefy dostaw https://gastromonkey.pl/mapa-dostaw/) oraz w godzinach 02.00 – 08.00 w dzie艅 zam贸wienia – dla Strefy 2, 3 (patrz Strefy dostaw https://gastromonkey.pl/mapa-dostaw/)
  2. . Zam贸wienie dostarczane jest codziennie poza dniami ustawowo wolnymi od pracy 鈥 w razie dokonania zam贸wienia na kt贸ry艣 z powy偶szych dni, zam贸wienie b臋dzie dostarczone w dniu roboczym poprzedzaj膮cym ten dzie艅. Je偶eli zamawiaj膮cy zam贸wi zestaw na sobot臋 i niedziel臋 w贸wczas otrzyma catering w sobot臋 rano i b臋d膮 to dwa inne zestawy.
  3. GASTRO MONKEY dostarcza zam贸wienie do r膮k w艂asnych Klienta lub osoby przez niego upowa偶nionej w tre艣ci zam贸wienia (w braku wyra藕nego zastrze偶enia odmiennego przyjmuje si臋, 偶e osoba zastana pod adresem wskazanym jako adres dostawy jest upowa偶niona do odbioru zam贸wienia). W braku takiej mo偶liwo艣ci zam贸wienie zostanie pozostawione pod adresem wskazanym jako adres dostawy ze skutkiem nale偶ytego wykonania zobowi膮zania, na dow贸d czego Wykonawca sporz膮dzi zdj臋cie.
  4. GASTRO MONKEY dostarcza zam贸wienie w granicach 艁odzi i wojew贸dztwa 艂贸dzkiego (wybrane miejscowo艣ci) oraz Warszawy i wojew贸dztwa mazowieckiego (wybrane miejscowo艣ci).
 2. ZMIANY I ZAWIESZENIE ZAM脫WIENIA
  1. Klientowi nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy, poniewa偶 zgodnie z tre艣ci膮 art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta: 鈥濸rzepis贸w ustawy nie stosuje si臋 do um贸w zawieranych z przedsi臋biorc膮 dokonuj膮cym cz臋stych i regularnych objazd贸w, podczas kt贸rych przedsi臋biorca dostarcza 艣rodki spo偶ywcze, napoje i inne artyku艂y, przeznaczone do bie偶膮cego spo偶ycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta, z wyj膮tkiem art. 7a鈥.
  2. Klient ma mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany daty, adresu, odbiorcy oraz preferowanej godziny dostawy, jednak nie p贸藕niej ni偶 do godziny 12 dnia roboczego poprzedzaj膮cego dzie艅 dostawy (z wyj膮tkiem pi膮tku 鈥 wtedy zmian臋 nale偶y zg艂osi膰 do czwartku do godz. 12), o czym powinien poinformowa膰 telefonicznie.
  3. Klient ma mo偶liwo艣膰 zawieszenia realizacji zam贸wienia na wskazany przez niego czas, nie d艂u偶szy ni偶 14 dni, co powinno nast膮pi膰 najp贸藕niej do godz. 10 i co najmniej 2 dni robocze przed dniem, w kt贸rym dostawa mia艂a nast膮pi膰. W przypadku zawieszenia realizacji zam贸wienia, okres obowi膮zywania umowy ulega wyd艂u偶eniu o czas trwania zawieszenia, bez konieczno艣ci sk艂adania dodatkowych o艣wiadcze艅 oraz bez prawa do zwrotu dotychczas uiszczonych op艂at.
  4. Klient ma mo偶liwo艣膰 dokonania zmiany wybranego rodzaju diety, planu 偶ywieniowego, standardu kalorycznego oraz przed艂u偶enia czasu trwania umowy. Je艣li w ramach dokonanej zmiany wybrano dro偶szy program lub przed艂u偶ono czas trwania umowy, Klient zobowi膮zany jest niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 48 godzin ui艣ci膰 r贸偶nic臋 w op艂acie powsta艂膮 na skutek dokonania zmiany. Do czasu uiszczenia tej op艂aty, zam贸wienie b臋dzie realizowane bez uwzgl臋dnienia zmian.
 3. REKLAMACJE
  1. Reklamacje mo偶na sk艂ada膰 w formie elektronicznej lub listownie na ww. adresy.
  2. Reklamacja powinna zawiera膰 co najmniej:
   • imi臋, nazwisko oraz adres Klienta do korespondencji,
   • dat臋 dokonania zam贸wienia stanowi膮cego podstaw臋 reklamacji,
   • dat臋 i godzin臋 dostarczenia zam贸wienia, je偶eli jest to przedmiotem reklamacji,
   • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem 偶膮dania Klienta,
   • przytoczenie okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych reklamacj臋 wraz z ewentualnymi dowodami,
   • preferowany spos贸b odpowiedzi na reklamacj臋 (mailowo lub poczt膮).
  3. Reklamacje dotycz膮ce jako艣ci dostarczonych posi艂k贸w nale偶y sk艂ada膰 nie p贸藕niej ni偶 w terminie 6 godzin od ich dostarczenia.
  4. GASTROMONKEY rozpatrzy reklamacj臋 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  5. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 przed Sta艂ym Polubownym S膮dem Konsumenckim przy Wojew贸dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w 艁odzi. Informacje o sposobie dost臋pu do ww. trybu i procedur rozstrzygania spor贸w, znajduj膮 si臋 pod nast臋puj膮cym adresem: www.uokik.gov.pl w zak艂adce Rozstrzyganie spor贸w konsumenckich.
 4. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNO艢CI
  Z dniem 25 maja 2018 roku zacz臋艂o obowi膮zywa膰 rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych Klienta jest Jakub Mazurowicz, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 GASTRO MONKEY Jakub Mazurowicz, z siedzib膮 przy ul. Traktorowej nr 170 w 艁odzi, NIP: 7262681306.Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci co do poszanowania prywatno艣ci Klient贸w.Dane osobowe przetwarzane s膮 w zwi膮zku z realizacj膮 zam贸wienia Klienta oraz w celach promocyjnych Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania ich podczas sk艂adania zam贸wienia uniemo偶liwia jego skuteczne zrealizowanie.W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przys艂uguje mu prawo do:

  • 偶膮dania od Administratora dost臋pu do jego danych osobowych,
  • 偶膮dania od Administratora sprostowania jego danych osobowych,
  • 偶膮dania od Administratora usuni臋cia jego danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • 偶膮dania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  • przenoszenia jego danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powy偶szych praw mo偶na skorzysta膰 poprzez przes艂anie stosownego 偶膮dania na adres biuro@gastromonkey.pl lub ul. Traktorowa 170, 91-颅203 艁贸d藕.Dane osobowe Klienta przetwarzane s膮 wy艂膮cznie w celach:
  • realizacji zam贸wienia, w tym w celu przekazania danych Klienta dostawcy zam贸wienia,
  • przesy艂ania dziennego menu cateringu,
  • kontaktu przy wykorzystaniu udost臋pnionych danych teleadresowych,
  • rozliczenia nale偶no艣ci za 艣wiadczone us艂ugi,
  • marketingowych.Dane osobowe b臋d膮 przechowywane do momentu wycofania przez u偶ytkownika zgody na ich przetwarzanie.Dane osobowe przekazywa膰 b臋dziemy do firm obs艂uguj膮cych nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, rachunkowo-podatkowym, b臋d膮cym odpowiedzialnym za dzia艂ania marketingowe oraz realizuj膮cych dostaw臋 towaru.Administrator zobowi膮zuje si臋 do nieprzekazywania danych osobowych Klienta do pa艅stw trzecich.Dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.
 5. POSTANOWIENIA KO艃COWE
  1. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od 27 maja 2019 r. (Aktualizacja 21.03.2021)
  2. Klient o艣wiadcza, 偶e nie stosuje w swojej dzia艂alno艣ci wzorc贸w umownych o tre艣ci sprzecznej z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu a gdyby takie wzorce stosowa艂 to o艣wiadcza jednocze艣nie oraz wyra偶a zgod臋 na to, 偶e w stosunkach prawnych z GASTRO MONKEY pierwsze艅stwo stosowania b臋d膮 mia艂y postanowienia niniejszego Regulaminu.