Wybierz swój wariant:

Standard

Chcesz mieć pewność, że w Twojej codziennej diecie nie zabraknie żadnych składników odżywczych? A może popracować nad zdrową i szczupłą sylwetkę? Jeśli nie posiadasz żadnych wykluczeń żywieniowych, dieta standard jest właśnie dla Ciebie!

Pyszny, elastyczny i niedrogi catering dietetyczny

Szu­kasz cate­ringu die­te­tycz­nego, który będzie dopa­so­wany do Two­ich potrzeb? Chcesz zacząć odży­wiać się bar­dziej prze­my­śla­nie i zdrowo? Sprawdź Gastro Mon­key – praw­do­po­dob­nie naj­lep­szy cate­ring die­te­tyczny z dostawą w Polsce! Dowozimy w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Trójmieście i w wielu innych miastach.

Przy­go­to­wy­wa­nie peł­no­war­to­ścio­wych posił­ków to pasja, którą każ­dego dnia dzie­limy się z naszymi Klien­tami. Nasz zespół składa się z doświad­czo­nych die­te­ty­ków oraz naj­lep­szych kucha­rzy, któ­rzy dokła­dają wszel­kich sta­rań, aby Twoja dieta pudeł­kowa zawie­rała smaczne, pożywne i fit posiłki. Nie musisz mar­twić się rów­nież dostawą – nasi dostawcy dostar­czą Ci dietę do domu, biura lub gdzie­kol­wiek zechcesz.

Wybierz Gastro Mon­key i zacznij osią­gać swoje cele! Ćwicz, pra­cuj i reali­zuj swoje pasje, a przy tym odży­wiaj się zdrowo! Sprawdź, w jaki pro­sty spo­sób możesz uzy­skać swoją wyma­rzoną syl­wetkę i być fit, nie wywra­ca­jąc przy tym całego swo­jego życia do góry nogami. Zacz­nij od zdro­wej diety pudeł­ko­wej, która da Ci siłę oraz dobre samo­po­czu­cie na cały aktywny dzień! Gastro Mon­key to łódzki cate­ring die­te­tyczny, który pomoże zro­bić Ci pierw­szy ten pierw­szy, ale jakże ważny krok!;)